Aconseguir una cita d’estrangeria, missió impossible el 2020

Les greus dificultats per accedir a cites suposen un clar detriment dels drets i llibertats de les persones migrants i té greus conseqüències sobre les seves vides. Representa a més un greuge amb respecte a les persones portadores d’un document nacional d’identitat.