Concurs Hip-hop per la Pau

Inici convocatòria
27 octubre, 2021
Fi convocatòria
31 gener, 2022
Organisme Otorgant

ICIP

Requisits

Per obtenir la condició de beneficiàries del premi, les entitats sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals establertes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, a més dels següents:

a) En el cas que la realització de l'activitat objecte del premi utilitzi qualsevol element susceptible de generar drets d'autor, les persones sol·licitants han de complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

b) En el cas de persones físiques empresàries, han d'estar donades d'alta en el cens de l'Impost sobre activitats econòmiques en aquells supòsits que sigui obligatori

c) En el cas d'entitats sense ànim de lucre, han d'estar inscrites en el registre corresponent.

d) En el cas de centres laborals, la normativa de política lingüística que han de complir és la següent: fer constar, almenys en català, els rètols i les informacions de caràcter fix i que continguin text que han de figurar a l'interior dels centres laborals adreçats a les persones que hi treballen, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

e) En el cas de centres i establiments oberts al públic: compliment de la normativa de política lingüística, és a dir, atendre els consumidors en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya i redactar, almenys en català, la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix i els documents d'oferta de serveis per a les persones usuàries i consumidores dels establiments oberts al públic, d'acord amb la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

f) En el cas d'empreses amb 50 treballadors o més, cal que es compleixi la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l'empresa prevista a l'article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o amb les mesures alternatives de caràcter excepcional previstes pel Reial decret 364/2005, de 8 d'abril, i pel Decret 322/2011, de 19 d'abril.

g) En cas d'empreses de plantilla igual o superior a 25 persones, cal que s'indiquin si existeix un pla per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als centres de treball, d'acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

h) En el cas de fundacions i associacions, cal que hagin adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

i) En el cas de fundacions, cal que hagin complert el deure de presentar els comptes anuals davant del Protectorat de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'article 336.3 de la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.

j) En el cas d'empreses, cal no haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

k) Disposar de les certificacions legalment establertes, o haver-les sol·licitat prèviament a la finalització del
termini de presentació de sol·licituds, per acreditar que el personal de les entitats les activitats de les quals
suposin l'accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, no ha
estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió
i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i
la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans, i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al
projecte, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

Lloc presentació

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=ICI008SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FConcurs-Hip-hop-per-la-Pau%3Fcategory%3D7270cfa6-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0

Formulari

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/traint/renderitzar.do?reqCode=inicial&set-locale=ca_ES&idioma=ca_ES&idServei=ICI008SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Fweb.gencat.cat%2Fca%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FConcurs-Hip-hop-per-la-Pau%3Fcategory%3D7270cfa6-a82c-11e3-a972-000c29052e2c%26moda%3D1&tpst=ae56fd5821cffc7f4784ac8db0c0e1a0

– Les entitats participants han de presentar una peça de rap, de creació i interpretació pròpia, a través d’una composició audiovisual en format vídeo. El vídeo tindrà una durada màxima de 4 minuts, incloent-hi els crèdits.

– En la modalitat 1, el vídeo ha de ser realitzat i protagonitzat únicament per alumnes inscrits al centre.
En la modalitat 2, el vídeo ha de ser realitzat i protagonitzat per joves d’entre 12 i 25 anys vinculats al centre o entitat que es presenta a la convocatòria. En queden excloses les candidatures de la modalitat 2 que comptin
amb un participant que tingui més de 25 anys el dia que es compleixi el termini per presentar-les.
En totes dues modalitats, cal la participació activa de, com a mínim, tres persones, incloent-hi totes les que fan la gravació o que no surten en les imatges.

– Els versos han de ser de creació pròpia. Les bases o música instrumental poden ser de creació pròpia o d’ús lliure.

– Es poden presentar obres en l’idioma triat pels participants. Si aquest idioma no és el català, el castellà o l’anglès, serà imprescindible aportar una traducció escrita a una d’aquestes tres llengües.

– Les peces de rap presentades no poden haver estat premiades en concursos anteriors, però s’admeten obres gravades amb anterioritat a aquesta convocatòria, sempre que en compleixin tots els requisits.

– La composició ha d’estar vinculada a la cultura de la pau i, concretament, a una o diverses d’aquestes qüestions: la celebració de les diferències; la convivència en els espais urbans o escolars; crítica a la violència;
denúncia de violacions de drets humans; solidaritat amb persones atrapades o que fugen de conflictes armats,
o el paper dels i les joves en la construcció de la pau.

– L’obra es presentarà en suport digital i preferentment en format: .avi, .mp4, .ogm, dv, .mov, .qt, .3gp, .asf, .wmv, .mpg, .mkv.

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard