Ajuts a projectes de Cooperació Internacional, Acció Humanitària i Codesenvolupament

Inici convocatòria
24 agost, 2021
Fi convocatòria
4 octubre, 2021
Organisme Otorgant

AJUNTAMENT DE LLEIDA
REGIDORIA D’EDUCACIÓ, COOPERACIÓ, DRETS CIVILS I FEMINISMES

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (en endavant ONGd) i/o entitats legalment constituïdes com a entitat sense ànim de lucre, amb presència i base Lleida, i que realitzin un mínim d’una assemblea a l’any.

Objecte

L’objecte d’aquestes convocatòria és la concessió d’ajuts per :

• Modalitat A: Projectes de cooperació al desenvolupament impulsats per organitzacions no governamentals de desenvolupament amb implantació a Lleida, que integrin l’enfocament de gènere i basat en drets humans que es desenvolupin en països receptors d’ajut oficial al desenvolupament (AOD) a través d’entitats sòcies locals, que integrin l’enfocament de gènere i basat en drets humans i que responguin a prioritats, valors i/o finalitats de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupament.

• Modalitat B: Projectes d’emergència i acció humanitària, intervenint en les fases més complexes com la reconstrucció, la rehabilitació i la reactivació productiva. Pal·liar els greus conflictes i catàstrofes humanitàries, esdevingudes per catàstrofes naturals, antròpiques i/o conflictes bèl·lics.

• Modalitat C: Projectes de codesenvolupament i formació dels col·lectius de persones migrades de la ciutat de Lleida en l’aplicació de l’enfocament de gènere i basat en drets humans als seus projectes, així com formació tècnica per a la realització de projectes de cooperació en les seves comunitats d’origen.

Requisits

1. Estar legalment constituïda com a entitat sense ànim de lucre i tenir presència i base social a la ciutat de Lleida, realitzant activitats de sensibilització a la ciutat de Lleida l’any anterior, realitzant un mínim d’una assemblea a l’any i demostrant experiència mínima d’un any en intervencions en el camp de la cooperació internacional per al desenvolupament, emergència i acció humanitària, codesenvolupament i/o l’educació per la transformació social.

2. Estar inscrita al Registre Municipal d’Entitats (REM) de l’Ajuntament de Lleida i tenir-hi les dades actualitzades.

3. Cas de tractar-se d’una ONGD de la província, podrà presentar-se acompanyada d’una ONGD que acrediti els punts 1 i 2 anteriors.

4. Demostrar el compromís de l’entitat amb la promoció de la igualtat de gènere.

(...)

Accions subvencionables

a) L’import de la subvenció concedida haurà de destinar-se al finançament de l’actuació per a què ha estat sol·licitada. La subvenció podrà cobrir despeses directes i indirectes vinculades única i exclusivament al projecte subvencionat. Les despeses indirectes no podran excedir del 8% de la subvenció demanada i/o atorgada. S’entenen per despeses indirectes o administratives les lligades al funcionament de l’entitat i ONG per assegurar l’execució del projecte. No es finançaran despeses de personal de forma única. En cas que sigui necessari aquest finançament s’estudiarà cas per cas, previ informe favorable de la comissió tècnica.

b) Despeses no subvencionables:

Els impostos indirectes, com l’IVA, quan aquest sigui recuperable per les persones beneficiàries.

En la Modalitat A, no es finançaran despeses de personal expatriat, viatges ni estades dels mateixos. En cas que sigui necessari aquest finançament, s’estudiarà cas per cas, previ informe favorable de la comissió tècnica.

En la Modalitat C: s’estudiarà la possibilitat de sufragar viatges i estades dels grups mixtes, amb la finalitat de fer el seguiment de l’evolució del projecte. En cap cas aquesta quantitat pot ser superior al 8% de la subvenció concedida.

Si es duen a terme activitats de sensibilització relacionades directament amb el projecte a la ciutat de Lleida, es podrà destinar com a màxim un 5% de la subvenció atorgada a sufragar aquestes despeses. En aquest cas, el projecte de sensibilització, no podrà presentar-se a la convocatòria específica de l’Ajuntament de Lleida per a projectes de sensibilització.

Dotació pressupostària

L’import total de la Convocatòria per l’exercici 2021 ascendeix a 71.400,00 euros.

Lloc presentació

La sol·licitud es realitzarà mitjançant el formulari específic de tramitació de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Lleida

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard