Ajuts FEM COOP

Subvencions destinades a l'impuls de cooperatives de treball integrades per persones joves

Inici convocatòria
1 juliol, 2021
Fi convocatòria
22 setembre, 2021
Organisme Otorgant

Ajuntament de Lleida

Beneficiaris

a) Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques i/o jurídiques que
compleixin els requisits següents:
1. - Persones majors de 18 anys que vulguin constituir una cooperativa de treball en la qual la majoria d’associats siguin joves de 18 a 35 anys.
2. - Cooperatives constituïdes com a màxim un any abans de la data de cada convocatòria d’ajut i en les quals la majoria dels associats siguin joves d’entre 18
i 35 anys.

b) Queden expressament exclosos:
1. Els projectes subvencionats en anteriors convocatòries.
2. Els projectes cooperatius o cooperatives en les quals la majoria delsassociats no siguin joves d’entre 18 i 35 anys.
3. Les cooperatives constituïdes amb anterioritat a un any des de la
convocatòria.

Objecte

Aquesta línia proposa la concessió d’ajuts per al desenvolupament d’activitats emmarcades en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària i liderades majoritàriament per persones joves. Concretament, els ajuts s’adrecen a persones físiques que vulguin crear una cooperativa i a cooperatives de recent creació.

Requisits

1. - Que almenys el projecte estigui impulsat per un mínim de dos persones
sòcies i majors de 18 anys.
2. .Que la majoria dels socis fundadors de la cooperativa tinguin entre 18 i 35
anys.-
3. Que les persones que constitueixin la cooperativa resideixin a la ciutat de
Lleida i/o que l’activitat de la cooperativa tingui el domicili social a la ciutat de
Lleida. En cas de no disposar d'un local per l’activitat, ha de tenir el domicili fiscal
a la ciutat de Lleida segons els models 036 o 037 de l’Agència Tributària.-
4. Que el projecte empresarial es presenti sota la forma jurídica de cooperativa,
basat en els principis de l’economia social i solidària. -
b) Requisits comuns :
1. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la
condició de persona beneficiaria que preveu l’article 13.2 de la llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions.
2. No tenir deutes amb l’Ajuntament de Lleida, amb la Hisenda Pública, ni
amb la Tresoreria de la Seguretat Social. Aquesta exigència haurà d’acreditar
en el moment de la presentació de la sol·licitud i mantenir-se vigent durant tot
el procés de subvenció concessió, reconeixement de l’obligació, pagament i
justificació.
3. Pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb
menors, caldrà donar compliment a Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació
del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en els termes en que li
sigui aplicable.
4. Pel que fa als preceptes legals d’igualtat entre persones, donar
compliment a la Llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes.
5. Els sol·licitants que en la data de presentació de la convocatòria tinguin
algun projecte subvencionat per l’Ajuntament de Lleida corresponent a dues
convocatòries anteriors pendent de justificació final, llevat que estiguin en
execució dins els terminis aprovats o tinguin concedida pròrroga per a la
justificació , en quedaran automàticament excloses.

Accions subvencionables

a) Es consideraran subvencionables els conceptes inclosos en les categories
següents:
1. Despeses de constitució de la cooperativa en cooperatives de nova
creació.
2. Aportacions al capital social necessari per a la constitució en
cooperatives de nova creació
3. Despeses corrents
4. Inversions en material inventariable per dur a terme l’activitat
econòmica.
b) Despeses no subvencionables:
1. Els impostos indirectes, com l’IVA, quan aquest sigui recuperable per les
persones beneficiàries.
2. Despeses de viatges, allotjaments i manutenció

Dotació pressupostària

1. La dotació pressupostària i la partida es determinaran a la convocatòria corresponent. 2. La quantia de l’ajut no podrà superar el 80% % del total de la despesa i/o inversió subvencionable

Lloc presentació

Seu electrònica de l'Ajuntament de Lleida (amb certificat digital)

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard