RESOLUCIÓ EXT/1334/2023, de 31 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions de suport a la internacionalització d’entitats catalanes en l’àmbit de l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2023 (ref. BDNS 686082)

Inici convocatòria
25 abril, 2023
Fi convocatòria
23 maig, 2023
Organisme Otorgant

Departament d'Acció Exterior i Unió Europea

Accions subvencionables

Línia 1: despeses derivades de les relacions de les entitats catalanes amb organismes i xarxes europeus i internacionals, de les seves actuacions com a entitats membres d'aquests organismes i xarxes, o del desenvolupament d'activitats de promoció de l'entitat o de la xarxa amb què es relacionin organitzades fora de Catalunya. Import: 1.400.000,00 euros.

Línia 2: despeses derivades de l'organització a Catalunya d'esdeveniments internacionals i d'actes d'entitats catalanes o dels organismes i xarxes europeus i internacionals amb què es relacionin en l'àmbit de l'acció exterior del qual és competent el Departament. Import: 600.000,00 euros.

Dotació pressupostària

La dotació de les subvencions previstes per aquesta Resolució és de 2.000.000,00 d'euros

El capítol III del títol V de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, referent a l’acció exterior de la Generalitat de Catalunya, estableix que la Generalitat ha d’impulsar la projecció de Catalunya a l’exterior i promoure’n els interessos en aquest àmbit, i també que la Generalitat ha de promoure la projecció internacional de les organitzacions socials, culturals i esportives de Catalunya i, si escau, llur afiliació a les entitats afins d’àmbit internacional, en el marc del compliment dels seus objectius.

El Departament d’Acció Exterior i Unió Europea, a través de la Secretaria d’Acció Exterior del Govern, impulsa les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya de suport a la tasca de projecció exterior de les entitats catalanes, i té atribuïdes les competències en aquest àmbit tal com disposa l’article 17.1 del Decret 99/2022, de 17 de maig, de reestructuració del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert, d’acord amb el Decret 292/2022, de 2 de novembre, de reestructuració del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea.

L’objecte de les subvencions que atorga el Departament per donar suport a la tasca de projecció exterior de les entitats catalanes és finançar les despeses derivades de la promoció i projecció d’aquestes entitats o dels organismes i xarxes europeus i internacionals amb què es relacionen activament. D’altra banda, la política del Departament també és coherent amb l’Acord nacional per a l’Agenda 2030 a Catalunya i l’Aliança Catalunya 2030, en el sentit de generar sinergies entre tots els actors públics i privats per assolir els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) amb una visió transversal, una voluntat transformadora i des de la comprensió de la complexitat que comporta implantar-los.

El capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, regula l’atorgament de subvencions per part de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb els preceptes bàsics de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei esmentada.

L’Acord GOV/85/2016, de 28 de juny, va aprovar la modificació del model tipus de bases reguladores aprovat prèviament per l’Acord GOV/110/2014, de 22 de juliol, pel qual s’aprova el model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva tramitats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic, i se n’aprova el text íntegre. L’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, modificada per l’Ordre VEH/79/2020, de 9 de juny, estableix les formes de justificació de subvencions.

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a partir de l’endemà d’haver-se publicat aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard