Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’activitats culturals

Inici convocatòria
12 abril, 2023
Fi convocatòria
2 maig, 2023
Organisme Otorgant

IEI Institut d'Estudis Ilerdencs

Beneficiaris

Beneficiaris: entitats privades sense ànim de lucre amb seu social o delegació a les comarques de Lleida que, d’acord amb els seus estatuts, tinguin entre els seus objectius la promoció de la cultura.

Objecte

L’objecte d’aquestes bases es regular la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització d’activitats culturals, incloses en alguna de les tipologies següents:

1. Activitats de promoció cultural:

a) Activitats de dinamització: concursos, certàmens, trobades, aplecs, diades, setmanes culturals, festes temàtiques de cultura popular, cercaviles de foc, representacions i activitats de cultura popular i tradicional.
b) Activitats artístiques: pintura, fotografia, musica, cinema, teatre, dansa, suport a la creació i producció artística (inclosos festivals i programacions estables d’àmbit cultural) i producció audiovisual (DVD, CD...).
c) Activitats de difusió: cursos, conferencies, trobades, jornades, tallers, seminaris, congressos, premis de qualsevol modalitat artística, treballs i estudis de recerca i documentació.

2. Revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal de les terres de Lleida editades en llengua catalana o occitana, en format paper o electrònic.

3. La primera edició de publicacions d’interès local i comarcal, en format paper o electrònic, editades en llengua catalana o occitana.
No es consideren objecte de subvenció els fulletons i material divulgatiu i/o turístic, plànols, mapes, butlletins municipals, programes de festes, llibres de text, agendes i catàlegs d’exposicions, ni tampoc les activitats de caràcter esportiu ni tampoc aquelles, l’objecte de les quals sigui únicament gastronòmic (inclosos els dinars de germanor o similars) o lúdic i recreatiu (inflables infantils, festa d’escuma, o similars).

Despesa subvencionable

Despeses subvencionables Es consideren subvencionables les despeses següents: - En el cas d’activitats de dinamització, promoció i difusió cultural i artística: ○ Lloguer de material. ○ Despeses de publicitat i difusió. ○ Despeses en aliments i begudes necessaris per a la realització de l’activitat. ○ Dietes, allotjaments i desplaçaments del personal extern a l’entitat beneficiària i vinculat directament amb la realització de l’objecte de l’actuació. ○ Despeses de personal necessari per dur a terme l’activitat i directament relacionades amb l’objecte de l’actuació. ○ Totes aquelles que es considerin necessàries per al bon desenvolupament de l’activitat. - En el cas de publicacions: ○ Les despeses generades per les tasques de disseny, maquetació, impressió i distribució, tant contractades externament, com efectuades pel personal propi. ○ Les despeses generades per l’autor de l’obra, tant pel que fa a la redacció, com per a la recopilació d’informació necessària per a la publicació, si és el cas. En cap cas no seran subvencionables les despeses de manteniment, de funcionament ordinari i de personal administratiu, ni tampoc l’adquisició de béns mobles o de béns d’equip, o altre material inventariable.

Dotació pressupostària

Dotació econòmica de la línia de subvencions i determinació de la partida pressupostària La dotació econòmica d’aquesta línia de subvencions anirà a càrrec de la corresponent partida del Pressupost de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i es determinarà en l’acord d’aprovació de la convocatòria.

Quantia

Import de les subvencions L’import de la subvenció per a cada actuació es determinarà segons els criteris de valoració establerts en l’article 13. Per a cadascuna de les tipologies que figuren a l’article 1, s’estableixen els límits màxims següents: 1. Activitats de promoció cultural: 8.000 €. 2. Revistes o altres publicacions periòdiques de caràcter local o comarcal: 3.000 €. 3. La primera edició de publicacions d’interès local i comarcal: 8.000 €. Cada entitat pot presentar, com a màxim, una petició a cada una de les tres tipologies. En cap cas la subvenció atorgada podrà ser superior a l’import sol·licitat. L’import de les subvencions no serà superior al 90% del cost de l’actuació.

Lloc presentació

Presentació de sol·licituds Caldrà presentar una sol·licitud independent per a cadascuna de les tipologies d’activitat que s’enumeren a l’article 1. Les sol·licituds s’adreçaran a la Presidència de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, mitjançant el formulari que es troba a la web de l’IEI (http://www.fpiei.cat), que haurà de ser emplenat electrònicament. Aquest formulari de sol·licitud i la documentació que s’hi hagi d’adjuntar s’haurà de presentar, en format electrònic, a través de l’apartat Tràmits electrònics de la pàgina web de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (http://www.fpiei.cat). Els documents que acompanyaran a la sol·licitud s’incorporaran a una única tramesa. Tots els documents que requereixin signatura hauran d’incorporar una signatura electrònica generada a partir d’un certificat electrònic que identifiqui al signant, ja sigui com a persona o en exercici del seu càrrec, d’acord amb el que es recull en el decret de la Presidència de la Diputació de Lleida 4625/2018, de 29 d’octubre, de Política de signatura electrònica de la Diputació de Lleida i dels seus organismes dependents (https://seuelectronica.diputaciolleida.cat/normativamilloradaanuncipublic/categories).

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard