Subvencions a treballs de recerca en l’àmbit de la pau (R-ICIP 2021)

Inici convocatòria
1 setembre, 2021
Fi convocatòria
30 setembre, 2021
Organisme Otorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - DEPARTAMENT DE JUSTICIA
Institut Català Internacional per la Pau

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries les universitats del sistema universitari català o els centres públics o privats de Catalunya sense finalitat de lucre que tinguin com una de les seves activitats principals la recerca.

Objecte

Obrir la convocatòria per a l'any 2021 per a la concessió d'ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2021).

Aquestes bases tenen per objecte regular l'atorgament de subvencions per a les universitats del sistema universitari català i els centres de recerca amb establiment operatiu a Catalunya, per a la realització de treballs de recerca originals i inèdits que permetin augmentar l'eficàcia i l'eficiència en la transformació dels conflictes violents.

Requisits

Els equips de recerca han d'estar constituïts per:

a) Un mínim de tres persones investigadores, que hauran de tenir dedicació completa i tenir vinculació estatutària o contractual amb la plantilla universitària o del centre de recerca. Una de les persones integrants haurà d'assumir la responsabilitat del projecte i podrà actuar en nom i representació de l'entitat beneficiària a aquest efecte. Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima de dos anys computen com a membres amb vinculació permanent.

b) També podran formar part dels equips de recerca altres persones vinculades a les entitats beneficiàries, o a d'altres entitats, encara que aquestes no reuneixin els requisits establerts a la base 2.1.

Accions subvencionables

a) Incorporació de personal de suport a la recerca mitjançant qualsevol modalitat d'adscripció laboral temporal i/o becaris, d'acord amb la normativa que sigui aplicable al centre que rep la subvenció. No són subvencionables les retribucions de personal funcionari ni de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment als centres sol·licitants o participants en la convocatòria.

b) Adquisició de material fungible, inventariable o bibliogràfic directament relacionat amb l'objecte de la subvenció, amb un màxim del 10% de l'import atorgat. No és subvencionable l'adquisició d'equipament informàtic.

c) Viatges per a activitats de recerca: desplaçaments i estades per fer treball de camp directament vinculat a la recerca i assistència a congressos, sempre que es faci difusió de la recerca en curs, i amb un màxim del 30% de l'import atorgat.

d) Reunions i actes públics: despeses d'organització i celebració, així com de publicitat i difusió, de seminaris, conferències, assemblees, congressos, convencions i reunions anàlogues directament vinculades al projecte de recerca subvencionat.

e) Altres despeses, com els serveis de traducció, amb un màxim del 10% de l'import atorgat.

Dotació pressupostària

60.000 euros.

Quantia

L'import mínim de l'ajut que s'atorga per projecte és de 6.000 euros, i el màxim és de 10.000 euros.

Lloc presentació

La presentació de sol·licitud s'efectuarà i es trametrà pels mitjans telemàtics de Tràmits gencat (tramits.gencat.cat) mitjançant la seu electrònica (seu.gencat.cat).

Els treballs objecte d’aquestes subvencions poden consistir en recerca teòrica i/o aplicada, des de qualsevol disciplina o àrea de coneixement, sempre que versin directament sobre algun dels àmbits temàtics prioritaris de l’ICIP, que són els següents:

a) Memòria, convivència i reconciliació (eines i iniciatives de reconciliació, convivència i reconstrucció del teixit social, participació i incidència de la societat civil en processos de justícia transicional i memòria, rol de les diàspores en la construcció de pau).

b) Violències endèmiques fora de contextos bèl·lics (narcotràfic, crim organitzat, corrupció, violències urbanes, bandes juvenils delinqüents, violència contra les dones, desplaçaments forçats, violacions dels drets humans, seguretat ciutadana, impactes socials i mediambientals de projectes empresarials en aquests contextos i respostes institucionals i/o ciutadanes de prevenció, resiliència i resistència a aquestes situacions).

c) Diàleg social i polític (estudi i aprofundiment de diferents metodologies de promoció del diàleg, l’anàlisi de casos positius de promoció del diàleg, l’estudi de dinàmiques relacionades amb la polarització política i social, molt especialment les experiències de despolarització i la seva relació amb les xarxes socials).

d) Pau i seguretat en les polítiques públiques (pràctiques i eines per a una seguretat humana i feminista, estratègies locals i globals de control social, processos de securitització i militarització dels conflictes).

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard