Subvencions de la Fundació Biodiversitat, F.S.P., en règim de concurrència competitiva, per al finançament de la recerca i activitats que contribueixin a la transició ecològica, a la conservació del patrimoni natural i a fer front al canvi climàtic

Inici convocatòria
19 gener, 2023
Fi convocatòria
16 març, 2023
Organisme Otorgant

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Beneficiaris

Podran ser entitats beneficiàries d'aquestes subvencions aquelles entitats que reuneixin els requisits establerts en l'article 3 de les bases reguladores.

En concret:

a) Entitats i organitzacions sense ànim de lucre.
S'inclouen en aquesta categoria aquelles inscrites en el registre regulat pel Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen els Centres Tecnològics i els Centres de Suport a la Innovació Tecnològica d'àmbit estatal i es crea el Registre de tals Centres.

b) Organismes Públics de Recerca de l'Administració General de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

c) Universitats públiques i els seus instituts universitaris que estiguin inscrites en el Registre d'Universitats, Centres i Títols.

d) Col·legis professionals.

Objecte

Subvencions per al cofinançament d'actuacions amb les quals es contribuirà, a través del coneixement científic, a impulsar l'adaptació al canvi climàtic, en línia amb el que s'estableix en els plans i estratègies del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, especialment en el referit en el PNACC 2021-2030 i el seu primer Programa de Treball 2021-2025.

Requisits

Les accions no hauran d'implicar benefici mercantil comercial directe per als beneficiaris.

Accions subvencionables

Seran objecte d'aquestes subvencions aquelles propostes que contribueixin a implementar les mesures detallades a continuació, incloses en el Programa de Treball 2021-2025 del PNACC 2021-2030, i que estiguin alineades amb els components estratègics del PNACC:

1) generació del coneixement,
2) integració de l'adaptació en plans, programes i normativa sectorial,
3) mobilització d'actors i/o
4) seguiment i avaluació.

Despesa subvencionable

a) Despeses directes: 1r) Despeses de personal aprovats per la FB per al projecte. 2n) Despeses de viatges i manutenció. 3r) Despeses d'assistències externes. 4t) Despeses de material inventariable. 5è) Despeses de material fungible. b) Despeses indirectes: aquells que, no estant directament vinculats amb l'objecte de l'ajuda, siguin necessaris per al correcte funcionament de l'entitat beneficiària.

Dotació pressupostària

4.000.000 euros.

Quantia

L'import màxim a sol·licitar per proposta serà fins a 200.000,00 euros. Amb un percentatge màxim de subvenció del 70% per a temàtiques no prioritàries i del 80% per a les prioritàries.

Lloc presentació

La presentació de sol·licituds es realitzarà de manera telemàtica a través de la pàgina web de la FB (www.fundacion-biodiversidad.es) per part de l'entitat sol·licitant, a través de l'eina habilitada a aquest efecte, assignant-se un codi de registre que inclou la data i hora de recepció de la sol·licitud, i un número d'expedient que servirà com a identificador.

        Durada

Les ajudes revestiran la forma de subvencions, i podran tenir una durada superior a un any.

        Termini de realització

El termini per a la realització d’activitats s’establirà en les convocatòries d’ajuts.

Termini de presentació

El termini de presentació de sol·licituds començarà des de l’endemà de la data de publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat, fins al dia 16 de març de 2023, inclòsos-

Normativa

Observacions

El termini de presentació dels documents anteriors serà, com a màxim, en el termini de dos mesos des de la finalització del termini per a la realització de l’activitat. Quan la FB apreciï l’existència de defectes corregibles en la justificació presentada pel beneficiari, el posarà en el seu coneixement concedint-li un termini de deu dies per a la seva correcció.

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard