Subvencions destinades a l’impuls de cooperatives de treball integrades per persones joves (Fem Coop!) 2022

Inici convocatòria
14 juny, 2022
Fi convocatòria
12 agost, 2022
Organisme Otorgant

Ajuntament de Lleida. Departament de Joventut de la Regidoria de Joventut, festes, tradicions i esport.

Beneficiaris

a) Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques i/o jurídiques que compleixin els requisits
següents:
1. Persones majors de 18 anys que vulguin constituir una cooperativa de treball en la qual la majoria
d’associats siguin joves de 18 a 35 anys.
2. Cooperatives constituïdes com a màxim un any abans de la data de cada convocatòria d’ajut i en les
quals la majoria dels associats siguin joves d’entre 18 i 35 anys.
b) Queden expressament exclosos:
1. Els projectes subvencionats en anteriors convocatòries.
2. Els projectes cooperatius o cooperatives en les quals la majoria dels associats no siguin joves d’entre 18 i
35 anys.
3. Les cooperatives constituïdes amb anterioritat a un any des de la convocatòria.

Objecte

L’objecte d’aquestes Bases és regular la concessió d’ajuts per al desenvolupament d’activitats emmarcades en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària i liderades majoritàriament per persones joves.
Concretament, els ajuts s’adrecen a persones físiques que vulguin crear una cooperativa i a cooperatives de recent creació.

Requisits

3. Requisits de les persones beneficiàries
a) Requisits específics per cada cas:
1. Que almenys el projecte estigui impulsat per un mínim de dos persones sòcies i majors de 18 anys.
2.Que la majoria dels socis fundadors de la cooperativa tinguin entre 18 i 35 anys.
3. Que les persones que constitueixin la cooperativa resideixin a la ciutat de Lleida i/o que l’activitat de la cooperativa tingui el domicili social a la ciutat de Lleida. En cas de no disposar d’un local per l’activitat, ha de tenir el domicili fiscal a la ciutat de Lleida segons els models 036 o 037 de l’Agència Tributària.
4. Que el projecte empresarial es presenti sota la forma jurídica de cooperativa, basat en els principis de l’economia social i solidària.
b) Requisits comuns
1. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de persona beneficiaria que preveu l’article 13.2 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
2. No tenir deutes amb l’Ajuntament de Lleida, amb la Hisenda Pública, ni amb la Tresoreria de la Seguretat Social. Aquesta exigència haurà d’acreditar en el moment de la presentació de la sol·licitud i mantenir-se vigent durant tot el procés de subvenció concessió, reconeixement de l’obligació, pagament i justificació.
3. Pel que fa a professions, oficis i activitats que impliquin contacte amb menors, caldrà donar compliment a Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en els termes en que li sigui aplicable.
4. Pel que fa als preceptes legals d’igualtat entre persones, donar compliment a la Llei 17/2015 de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes.
5. Els sol·licitants que en la data de presentació de la convocatòria tinguin algun projecte subvencionat per l’Ajuntament de Lleida corresponent a dues convocatòries anteriors pendent de justificació final, llevat que
estiguin en execució dins els terminis aprovats o tinguin concedida pròrroga per a la justificació , en quedaran automàticament excloses.

Dotació pressupostària

15.000€

Quantia

6. Quantia individualitzada i/o criteris per la seva determinació 1. La dotació pressupostària i la partida es determinaran a la convocatòria corresponent. 2. La quantia de l’ajut no podrà superar el 80% % del total de la despesa i/o inversió subvencionable. 3. Per determinar la quantia de l’ajut es tindrà en compte la despesa i/o inversió subvencionable, la puntuació obtinguda pels criteris de valoració i la disponibilitat pressupostària.En cap cas l’import de la subvenció podrà ser de tal quantia, que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost de l’activitat subvencionada.

Lloc presentació

https://seu.paeria.cat/ajutsPublic/showPublicacion/21851

Butlletí electrònic

Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

La Coordinadora

La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

AMB EL SUPORT

I LA COL·LABORACÓ

Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

By midgard