Subvencions destinades al finançament del Programa Orienta (SOC – ORIENTA) per a l’any 2022

Inici convocatòria
5 abril, 2022
Fi convocatòria
28 abril, 2022
Organisme Otorgant

GENERALITAT DE CATALUNYA - Departament d'Empresa i Treball

Beneficiaris

a) Les administracions locals de Catalunya o els seus organismes autònoms o les entitats amb competència en matèria de polítiques actives d'ocupació, dependents o vinculades.

Les entitats locals que abastin un territori d'intervenció supralocal de més de 30.000 habitants a les demarcacions de Barcelona, Girona, i Tarragona, i de més de 20.000 habitants a les demarcacions de Lleida i Terres de l'Ebre cal que presentin un document de planificació estratègica en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local concertat amb altres agents del territori objecte d'actuació.

b) Les entitats privades amb personalitat jurídica pròpia, amb o sense ànim de lucre, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.

Poden ser destinatàries d'aquest Programa les persones treballadores demandants d'ocupació en situació d'atur, i les persones treballadores que es troben en situació de precarietat laboral. Totes les persones participants han d'estar inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya amb la demanda activa en el moment d'iniciar el programa.

Les persones que participen en el Programa orienta poden ser derivades per les Oficines de treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i/o provenir de la borsa pròpia de l'entitat beneficiària.

Objecte

Obrir la convocatòria, per a l'any 2022, per a la concessió de les subvencions destinades al Programa Orienta..

L'objecte d'aquestes bases és regular les subvencions del programa orienta per a la realització d'un servei personalitzat d'orientació professional i d'acompanyament a la inserció per millorar l'ocupabilitat de les persones demandants d'ocupació i facilitar la seva inserció laboral.

Requisits

L'actuació subvencionable prevista en les bases es porta a terme per unitats d'orientació ubicades en els punts d'actuació que s'autoritzin a la resolució d'atorgament de subvenció.

Accions subvencionables

Actuació d'orientació professional i acompanyament a la inserció, mitjançant unitats d'orientació.

Despesa subvencionable

a) Despeses directes de personal tècnic orientador, personal prospector, personal coordinador i personal de suport d'acord amb el preveu la base 5.1. b) Despeses generals i/o indirectes. Aquestes despeses s'acreditaran mitjançant un import a tant alçat del 15% sobre les despeses directes, sense necessitat de justificació. c) Despesa de l'informe d'auditor. En aquest cas, la data de la factura i del pagament, ha de ser anterior a la presentació de la justificació econòmica, i en cap cas més enllà de la data de finalització del termini de presentació de la justificació.

Dotació pressupostària

a) Actuació d'Orientació i acompanyament Despeses directes de la/les persona/es tutora/es: cost salarial més despeses seguretat social a càrrec de l'entitat beneficiària. b) Actuació de Formació - Despeses directes del personal formador. - Despeses d'equipaments necessari per l'execució de les actuacions formatives. - Despeses de les aules i altres espais necessaris per la impartició de la formació. - Despeses vinculades a les despeses de material didàctic. - Despeses vinculades a l'avaluació dels i de les alumnes. - Despeses de les assegurances dels i de les alumnes. - Despeses indirectes. c) Actuació de contractació laboral Costos laborals de la persona contractada: cost salarial més despeses seguretat social a càrrec de l'entitat beneficiària.

Quantia

D'acord amb el que preveu la base 8 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/8/2022, de 10 de febrer, la quantia màxima a subvencionar per al personal de la unitat d'orientació previst a la base 5.1 de la mateixa Ordre és la següent: a) Per al personal tècnic orientador, coordinador i prospector, les retribucions establertes a la respectiva normativa d'aplicació per a cada categoria, nivell o grup professional, fins a un màxim de 34.912,11 euros corresponents a la retribució anual bruta i a la cotització empresarial a la Seguretat Social per tots els conceptes. b) Per al personal de suport, les retribucions establertes a la respectiva normativa d'aplicació per a cada categoria, nivell o grup professional, fins a un màxim de 24.438,50 euros corresponents a la retribució anual bruta i a la cotització empresarial a la Seguretat Social per tots els conceptes. Les retribucions fan referència a la prestació de serveis a jornada completa per a cada tipus de personal, per tant, en cas que la prestació sigui a temps parcial s'ajustarà proporcionalment a la jornada. La persona prospectora d'una unitat d'orientació pot realitzar la tasca de coordinació sempre que la retribució total per ambdós conceptes no superi l'import de 20.947,26 euros, corresponent al 60% de l'import màxim anual previst en aquest article. El nombre mínim de persones a atendre per unitat d'orientació al llarg del període d'execució del programa és de 90.

Lloc presentació

Les sol·licituds s'han de presentar als llocs i pels mitjans indicats a la base 10 de l'annex 1 de l'Ordre EMT/8/2022, de 10 de febrer, cercant el tràmit Programa Orienta. També es pot trobar informació a la pàgina web del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici/).

Adjunts
 • El termini d’execució del programa és de 12 mesos i s’inicia a partir de l’endemà de la notificació de la resolució d’atorgament de la subvenció a les entitats beneficiàries. La data màxima de finalització del termini d’execució és el 30 d’octubre de 2023.

  Les entitats han de presentar la documentació prevista a l’article 14.1.1 d’aquesta Resolució en el termini de 15 dies naturals comptadors des de la data d’inici d’execució del programa.

  Butlletí electrònic

  Rep tota l’actualitat i informació d’interès directament a la teva bústia de correu electrònic. Periòdicament rebràs un altre punt de vista sobre la realitat social que vivim totes i tots.

  Responsable del tractament: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA Finalitat del tractament: Mantenir una relació amb l’Usuari i enviar el butlletí de notícies. Legitimació del tractament: Consentiment de l’interessat/da. Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que hi hagi un interès mutu o durant el temps que sigui necessari per al compliment d’obligacions legals. Destinataris: COORDINADORA DE ONGD I ALTRES MOVIMENTS SOLIDARIS DE LLEIDA i prestadors de serveis o col·laboradors. Drets: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dades de contacte per exercir els teus drets: participa@coordinadora-ongd-lleida.cat Informació addicional: Podeu trobar més informació a la nostra Política de Privacitat.

  La Coordinadora

  La Coordinadora és una agrupació que reuneix entitats conegudes com a ONGD i altres Moviments Solidaris presents a Lleida que treballen en cooperació i solidaritat internacional amb les persones i pobles empobrits del planeta, i que expressen el desig i la voluntat de promoure l’acció conjunta de cara als objectius que els són comuns.

  AMB EL SUPORT

  I LA COL·LABORACÓ

  Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

  By midgard